Kritéria k přijímání dětí do mateřské školy

 

            1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

 

2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Radostice, která školu zřizuje, včetně dětí, které prokazatelně žijí celoročně na území obce Radostice, která školu zřizuje

            (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

           

           3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

 

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší

 

V Radosticích 2.3. 2018

Bc.Žaneta Holcmannová                                          Mgr. Drahoslava Drábková

vedoucí učitelka MŠ                                                        ředitelka ZŠ a MŠ

             

Kalendář

říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Copyright © MŠ Radostice 2015